MÜƏSSİSƏ HAQQINDA
MƏHSULLAR
XƏBƏRLƏR
ƏLAQƏ
AZƏRBAYCAN HAQQINDA
AZE | РУС | ENG
MƏHSULLAR/Mülki İnşaat işləri üçün bentonit/

Mülki inşaat işlərində Bentonit hidroizolyasiyaedici ekranların qurulmasında, bünövrələrin tikintisində, "torpaqda divar" texnologiyasında, tunel və boruların ətraflarına vurulmasında istifadə olunur.

Bentonitin suyu saxlamaq qabiliyyətindən istifadə edərək hidroizolyasiyaedici pərdə kimi və həmiçinin hidroizolyasiya edici material olan "bentomat" və "bentoşnur"ların hazırlanmasında əsas material kimi istifadə olunur.

Bentonitin əla plastiklik, çat və boşluqlara daxil olmaq qabiliyyəti var. Bu xassələrindən istifadə edərək bentonit və sementlə qatışıq məhlullarından SES -lərin, bənd və kanalların, süni su hövzələrinin, yaşayış binaları və sənaye qurğularının yeraltı hissələrinin tikintisində istifadə olunur.
Mülki inşaat işlərində istifadə olunan bentonit tozunun keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Əsas göstəricilərÖlçü vahidiMiqdarı
Sərf zamanı bentonit məhlulunun xassəsikq/m360
Verilən sürətdə Fann viskozimetrinin göstərişi 600dövr/dəq, ən azı 40
Filtrasiya, ən azısm314
Ələkdə yaş qalıq 0,071, ən azı % 2
Suspenziyanın sıxlığıq/sm31,03-1,04
Marşa görə şərti özülülükSan.37-45
Statistik sürüşmə gərginliyi (Kyuqel kürəsi)20-33
Axıcılıq nöqtəsi (Yelda nöqtəsi)9,0-15
Suvermə (press - filtr)sm315-17,5


"AzRosPromİnvest" birgə müəssisəsinin məhsul istehsalı üzrə texnologiyası patentlə müdafiə olunur.

Bentonit gil tozu MKR - 1 tipli 950 kq -lıq yumşaq koteynerlərə qablaşdırılır.

Bentonit tozu yarımvaqonlara yüklənib, ADDY -nun Qazax stansiyasından yola salınır.

Copyright © 2016 Azrosprominvest! Bütün hüquqlar qorunur. Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır