MÜƏSSİSƏ HAQQINDA
MƏHSULLAR
XƏBƏRLƏR
ƏLAQƏ
AZƏRBAYCAN HAQQINDA
AZE | РУС | ENG
MƏHSULLAR/Qazma işləri üçün bentonit/
Bentonit - Qazma işlərində qazma məhlullarının hazırlanmasında istifadə olunur.

PBMА, PBA, PBB markalı bentonit tozu emal olunur və aşağıdakı keyfiyyət göstəricilərinə malikdir:

Əsas göstəricilərÖlçü vahidiMiqdarı
  PBMA
PBA
PBB
Məhlul çıxışı, ən azım3/т222017
Nəmliyin kütlədə miqdarı,ən çoxu%101010
Filtrasiya, ən çoxusm3141515

Alıcı təşkilatların tələblərinə uyğun xüsusi gil tozları emal etmək mümkündür.

API 13А.texniki şərtinin tələblərinə uyğun bentonit tozu emal olunur. Belə tozdan hazırlanmış suspenziyanın xassələri aşağıda göstərilir:

Əsas göstəricilərMiqdarı
Suspenziyanın xassələriAPI 13А texniki şərtinin tələbləriFaktiki göstəricilər
600 dövr./dəq-də viskozimetrin göstərişiminimum 30,039,0
Dinamiki gərginlik/plastik özülülükmaksimum 3,03
Filtratın həcmimaksimum 15,0 sm314,0
75 mк ölçülü suspenziyanın ələkdə  qalığımaksimum 4,0%2
Tozun nəmliyimaksimum 10,0%10,0

Alıcıların tələblərinə uyğun bentonit tozunun keyfiyyət göstəricilərini artırmaq olur , nəticədə bentonit tozunun xüsusi sərfi azalır, qazma məhlulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olunur.

"AzRosPromİnvest" birgə müəssisəsinin məhsul istehsalı üzrə texnologiyası patentlə müdafiə olunur.

Bentonit gil tozu MKR - 1 tipli 950 kq -lıq yumşaq koteynerlərə qablaşdırılır.

Bentonit tozu yarımvaqonlara yüklənib, ADDY -nun Qazax stansiyasından yola salınır.

Copyright © 2016 Azrosprominvest! Bütün hüquqlar qorunur. Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır