MÜƏSSİSƏ HAQQINDA
MƏHSULLAR
XƏBƏRLƏR
ƏLAQƏ
AZƏRBAYCAN HAQQINDA
AZE | РУС | ENG
MƏHSULLAR/Şərabçılıqda istifadə olunan bentonit/
Bentonit - Şərabçılıqda şərabın duruldulmasında istifadə edilir.

Təbii bentonit çox yüksək adsorbsiyaedici xassəyə malikdir.
Bentonitin bu xassəsindən şərabçılıqda bulanlıq hissəciklərin tutulmasında effektiv surətdə istifadə edirlər. Nəticədə şərab daha da şəffaf olur. Şəffaflıq isə şərabçılıqda ən mühüm göstəricilərdən biridir.

Emal olunan bentonit " Şərabçılıq sənayesi üçün Bentonit " OST 18-49-71 standartının tələblərinə uyğundur və aşağıdakı keyfiyyət göstəricilərinə malikdir:

Sınaq metodlarının normativ sənədləriTəyin edilmiş göstəricilər və ölçü vahidləriBuraxıla bilən səviyyəSınağın nəticəsi
ОSТ 18-49-71Nəmlilik, %5,0 - 10,08,6
ОSТ 18-49-71рН Sulu suspenziyada, ən azı9,09,0
ОSТ 18-49-71Həcmi şişməsi,% ən azı80,0182,0
ОSТ 18-49-71Proteyinlərin adsorbiyası ,% ən azı25,050,0
ОSТ 18-49-7110 % -li sirkə turşusunda həll olunan maddə, q/100 q , ən çoxu5,04,2
ОSТ 18-49-71Sirkə - turşu məhlulda metal kationların miqdarı, Mq/100q, ən çoxu  
 Kalsium, ən çoxu60,064,0
 Dəmir, ən çoxu80,028,0
 MışyakНе допускаетсянет
DÜSТ 30178-96Kadmium0,0006нет
DÜSТ 30178-96CivəНе допускаетсянет
ОSТ 18-49-71Qələvilik, ml H2SO4 0,1lik/100q bentonit30,0-40,039,5
ОSТ 18-49-71Qumun miqdarı, %4,03,2
ОSТ 18-49-71Tikstopnost və sulu suspenziyanın çöküntüsü10% sulu suspenziyada çöküntüsüz geləbənzər həmcins,özülü kütlə əmələ gəlir

"AzRosPromİnvest" birgə müəssisəsinin məhsul istehsalı üzrə texnologiyası patentlə müdafiə olunur.

Bentonit gil tozu MKR - 1 tipli 950 kq -lıq yumşaq koteynerlərə və 50 kq -lıq polipropilen kisələrə qablaşdırılır.

Bentonit tozu yarımvaqonlara yüklənib, ADDY -nun Qazax stansiyasından yola salınır.

Copyright © 2016 Azrosprominvest! Bütün hüquqlar qorunur. Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır